Åkerblads - Gästgiveri, SPA, Hotell
Åkerblads receptsamling

Här presenterar vår köksmästare recept från vårat hotellkök. Kontakta oss gärna om Ni har frågor eller önskemål om kommande recept. kokschef@akerblads.se